Selecteer een pagina

Privacyverklaring

1. Inleiding
GP Interieur Idee, gevestigd aan Badhoevelaan 47A, 1171 DB Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we graag! U kunt ons bereiken via info@gp-interieur-idee.nl

2.Verzamelde persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Deze persoonsgegevens heeft u ons actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte aan te vragen of aan te melden voor onze nieuwsbrief, in correspondentie en/of telefonisch.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om uw offerte of vraag om informatie/advies af te handelen
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u hebt afgenomen.
Om goederen en diensten te leveren die u hebt afgenomen.
Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun u zich altijd afmelden via een link in de mail.
Om de nieuwsbrieven te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.
Geautomatiseerde besluitvorming: GP Interieur Idee neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben.

3. Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@gp-interieur-idee.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun u zien aan de adresbalk https en het hangslot-u.
Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd.
Alle medewerkers van GP Interieur Idee die toegang hebben tot persoonsgegevens gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

4. Gegevens websitebezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn 4 soorten cookies.
Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
Voorkeur-cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.
We plaatsen geen marketing-cookies. Dat zijn cookies die uw surfgedrag bijhouden. Indien we in de toekomst besluiten deze te plaatsen dan krijgt u de mogelijkheid om deze cookies uit te zetten.

5. Bewaartermijn
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wanneer een project met ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@gp-interieur-idee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. GP Interieur Idee reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.
We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Delen van persoonsgegevens
We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Met ieder van onze partners, leveranciers sluiten we verwerkersovereenkomsten om de gegevens van onze klanten te beschermen. Wij houden dit bij in ons register gegevensverwerking.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd). Het zogeheten delen van gegevens met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.